Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2011 roku. Stan bazy na 26 marca 2012 r. (korekta).

Pobierz plik: xlsZestawienie zbiorcze wykonania budżetów - IV kwartał 2011