Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za I kw. 2009 roku (tabele). Stan bazy na 23 czerwca 2009. Zmiana sposobu liczenia relacji zadłużenia (uwzględnienie wyłączeń). Zmiana metodologii do tabeli 7.

Pobierz plik: xlsZestawienie zbiorcze wykonania budżetów - I kwartał 2009