Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2008 roku (tabele). Stan bazy na 6 lipca 2009. Zmiana sposobu liczenia relacji zadłużenia (uwzględnienie wyłączeń). Zmiana metodologii do tabeli 7.

Pobierz plik: xlsZestawienie zbiorcze wykonania budżetów - IV kwartał 2008