Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za III kw. 2007 roku (tabele). Stan bazy na 28 listopada 2007. UWAGA! Od IV kw. 2006 następuje zmiana sposobu przedstawiania danych i układów tabel. Zmianie uległa również metodologia - szczegóły w pliku (zakładka Metodologia).

Pobierz plik: xlsZestawienie zbiorcze wykonania budżetów - III kwartał 2007