Wieloletnie planowanie finansowe na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych Dolnego Śląska.

Pobierz plik: pdfWieloletnie planowanie finansowe