Nakłady inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska w latach 2004–2007 - zestawienie tabelaryczne. Opracowanie własne.

Pobierz plik: pdfNakłady inwestycyjne JST 2004-2007