Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego regionu Dolny Śląsk w latach 2001—2005 (materiał przygotowany na VI Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdrój).

Pobierz plik: pdfDochody, wydatki i zobowiązania jst 2001-2005