Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2004 roku - analiza opisowa.

Pobierz plik: pdfWykonanie budżetów jst w 2004 roku