Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2003 roku - analiza opisowa.

Pobierz plik: pdfWykonanie budżetów w 2003 roku