15-06-2018 Przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu wnioski w sprawie absolutorium komisja rewizyjna organy stanowiące j.s.t. dokument