Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-01-2018 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd j.s.t.