Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
05-05-2018 Przekazanie Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wraz z wynik. rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do ostatniego dnia minionego kwart. roku budżet. WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny