Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
20-01-2018Dziś Przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli organy prowadzące szkołę będące jednostką samorządu terytorialnego