Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
20-02-2018Wczoraj Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny