Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
19-02-2019 Przekazanie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd j.s.t.