Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
01-02-2019 Przekazanie za IV kwartały sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd j.s.t.