Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
01-02-2019 Przekazanie sprawozdań za IV kwartały z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące określona przez zarząd j.s.t.