Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
01-02-2018 Przekazanie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd j.s.t.

Przekazanie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (za wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu)

Kalendarium