Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
21-08-2017 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
25-08-2017 Składanie wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej gminy regionalne izby obrachunkowe dokument
31-08-2017 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za I półrocze wykonanie budzetu jst za I półrocze zarządy j.s.t. organy stanowiące jst, regionalne izby obrachunkowe dokument
31-08-2017 Przekazanie średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) obliczanej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Informacja Publiczna na BIP Minister właściwy do spraw finansów publicznych do publicznej wiadomości
10-09-2017 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-09-2017 Przekazanie wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wnioski o przyznanie części rekomp subwencji regionalne izby obrachunkowe Minister ds finansów publicznych dokument
21-09-2017 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
30-09-2017 Złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy wnioski sołtysowie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) dokument