Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu publikuje informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie dysponuje zbędnymi bądź zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego o wartości powyżej 300 euro.

Załącznik - Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego RIO Wrocław z dnia 20 czerwca 2016 r. (meble biurowe).

Pobierz plik:pdfOgłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego RIO Wrocław