Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyjaśnienia udzielone przez RIO Wrocław
 
Wybierz odpowiednią opcję
GP-WR-0730- /
albo
Data wyjaśnienia: od do (np 17-04-2014)
lub
Słowa kluczowe:


Znaleziono 53 rekordy(ów) pasujących do wzorca.


1.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-010/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
31.01.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
klasyfikacja budżetowa, piecza zastępcza

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 249 ust. 3 i 4, art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 2. Art. 180 pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)

Pobierz plik:   73001014.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2014 12:03
rejestr zmian


2.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-006/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
20.01.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, przedszkole niepubliczne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 i 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827),
 2. Art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73000614.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2014 12:03
rejestr zmian


3.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-005/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
16.01.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, przedszkole niepubliczne, wydatki bieżące

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827)

Pobierz plik:   73000514.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2014 12:03
rejestr zmian


4.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-023/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
30.09.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
dochody, dotacja, opłaty, przedszkole niepubliczne, wychowanie przedszkolne, wyżywienie

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827),
 2. Art. 211, 212, 214, 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Pobierz plik:   73002313.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-11-2013 12:11
rejestr zmian


5.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-020/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
26.08.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, placówka niepubliczna, szkoła niepubliczna

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885)
 2. art. 80 ust 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Pobierz plik:   73002013.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 06-11-2013 12:11
rejestr zmian


6.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-010/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
07.06.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
przedszkole niepubliczne, wydatki bieżące, zakup usług

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

Art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73001013.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-06-2013 12:06
rejestr zmian


7.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-008/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
15.03.2012
Dotyczy (słowa kluczowe):
odroczenia, osoby fizyczne, osoby prawne, podatki i opłaty, rozłożenia na raty, ulgi, umorzenia

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

Art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Pobierz plik:   73000813.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2013 12:03
rejestr zmian


8.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-006/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
14.02.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
zwrot dotacji celowej

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73000613.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-03-2013 12:03
rejestr zmian


9.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-005/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
04.02.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z zasobem geodezyjnym

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 211 i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Art. 400a, 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 3. Art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73000513.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-03-2013 12:03
rejestr zmian


10.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-004/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
30.01.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, szkoła niepubliczna

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73000413.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-03-2013 12:03
rejestr zmian
Przejdź do strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc