Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyjaśnienia udzielone przez RIO Wrocław
 
Wybierz odpowiednią opcję
nr: rok:
albo
Data wyjaśnienia: od do (np 24-07-2016)
lub
Słowa kluczowe:Znaleziono 100 rekordy(ów) pasujących do wzorca.


1.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.074.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
03.12.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dofinansowanie, działalność lecznicza, NZOZ

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
 2. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:   54007415.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian


2.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.071.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
09.11.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
upoważnienie, wieloletnia prognoza finansowa, zobowiązania

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Pobierz plik:   54007115.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian


3.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.069.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
29.10.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
koszty, wychowanie przedszkolne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 79a, art. 80, art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 2. Art. 14 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 827).

Pobierz plik:   54006915.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian


4.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.064.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
16.10.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
leasing, rachunkowość

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 2. Par. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 298 poz. 1767).

Pobierz plik:   54006415.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian


5.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.058.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
30.09.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dom dziecka, dotacja, placówka opiekuńczo-wychowawcza, porozumienia, rodzina zastępcza

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.),
 2. Art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.),
 3. Art. 249 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:   54005815.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian


6.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.057.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
30.09.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
finansowanie, sport

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
 2. Art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz 715 ze zm.).

Pobierz plik:   54005715.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian


7.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.053.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
03.08.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja oświatowa, koszty wyżywienia, przedszkole niepubliczne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

Art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

Pobierz plik:   54005315.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 19-01-2016 12:01
rejestr zmian


8.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.049.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
22.07.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, niepubliczna szkoła podstawowa, oddział przedszkolny

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

Pobierz plik:   54004915.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 27-08-2015 12:08
rejestr zmian


9.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.045.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
30.06.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
gazeta gminna

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
 2. Art. 6-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.)

Pobierz plik:   54004515.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 27-08-2015 12:08
rejestr zmian


10.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.043.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
25.06.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
finansowanie, referendum lokalne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 706).
 2. Art. 42 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 706).
 3. Art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:   54004315.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 27-08-2015 12:08
rejestr zmian
Przejdź do strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc