Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyjaśnienia udzielone przez RIO Wrocław
 
Wybierz odpowiednią opcję
nr: rok:
albo
Data wyjaśnienia: od do (np 03-08-2015)
lub
Słowa kluczowe:Znaleziono 74 rekordy(ów) pasujących do wzorca.


1.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-018-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
07.04.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
kształcenie specjalne, organizacja nauki i metod pracy, oświata, subwencja ogólna, wydatki na oświatę

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).
 2. Par. 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952).

Pobierz plik:   54001815.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


2.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-015-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
02.04.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dług publiczny, program postępowania naprawczego, restrukturyzacja zadłużenia, ustalenie budżetu

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:   54001515.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


3.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-011-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
17.03.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
gospodarka odpadami, koszty, odpady komunalne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz 330 ze zm.).
 2. Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 poz. 885 ze zm.).
 3. Art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Pobierz plik:   54001115.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


4.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-010-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
16.03.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
opłata uzdrowiskowa

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Pobierz plik:   54001015.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


5.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-009-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
09.03.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, stowarzyszenia, umowa

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.).
 2. Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:   54000915.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


6.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-007-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
04.02.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
kształcenie specjalne, organizacja nauki i metod pracy, oświata, subwencja ogólna, wydatki na oświatę

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).

Pobierz plik:   54000715.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


7.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-004-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
20.01.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
nagroda pieniężna, zasądzone wynagrodzenie

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 ze zm.).

Pobierz plik:   54000415.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


8.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-003-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
19.01.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
klasyfikacja środków, PCPR, porozumienia

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 237 ust. 2 pkt 3, art 249 ust. 3 i 4, art. 250 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 2. Art. 180 pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

Pobierz plik:   54000315.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


9.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-002-15
Data udzielenia wyjaśnienia:
13.02.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
odpady komunalne, opłaty, zwolnienia przedmiotowe

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 6k ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87).

Pobierz plik:   54000215.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2015 12:04
rejestr zmian


10.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-041-14
Data udzielenia wyjaśnienia:
29.10.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja oświatowa, wynagrodzenie dyrektora

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:   73004114.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 10-02-2015 12:02
rejestr zmian
Przejdź do strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc