w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/273/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf2060523073.pdf