w sprawie stwierdzenia nieważności części budżetu Powiatu Milickiego na rok 2016 i ustaleniu budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0481613000.pdf