w sprawie odrzucenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/81/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Milickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Milickiego za 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0431613000.pdf