w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIX/194/13 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0991304043.pdf